Kommunen mottar mange henvendelser vedrørende karantene og testing av elever og ansatte ved skolene i Skaun. Dette er en kort klargjøring om karantene og testing i skolen.

Vi minner om å overholde gjeldende smitteverntiltak, holde avstand der det er mulig og opprettholde god håndhygiene.

Hold deg hjemme hvis du er syk

Ingen skal møte på skole, barnehage eller SFO hvis de er syke. Dette gjelder også de som er fullvaksinert.

Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på barnehage, skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider  (informasjon om voksne og informasjon om barn).

De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese). 

Hurtigtest benyttes ved smittesporing

Dersom du er syk og selv mistenker at det kan være smitte, skal du gå i karantene frem til du har fått negativt svar på PCR-test.

Hurtigtest benyttes kun ved påvist smitte blant dine nærkontakter, og følges så opp av øvrige PCR-tester. ​Smittesporingsteamet i kommunen har ansvaret for å spore smitte og varsle nærkontakter. Hurtigtester administeres og fasiliteres av smittesporingsteamet, og det er ikke mulig å bestille en hurtigtest ved bestilling av koronatest.

Barn trenger ikke å holdes hjemme ved kjente allergisymptomer

Symptomer på covid-19 kan være vanskelig å skille fra allergi. Dersom man er i tvil om symptomene skyldes nyoppstått luftveisinfeksjon eller allergi anbefales testing. Barn med kjent allergi der symptomene gjenkjennes som allergiplager kan møte i barnehage/skole.

Noen barn i barnehagealder har nærmest kontinuerlig rennende nese. Hvis de ellers er i god form uten andre tegn på nyoppstått luftveisinfeksjon, behøver de ikke å holde seg hjemme eller bli testet.