Den siste tiden har vært utfordrende for oss alle. Barna våre er hjemme fra barnehagen, elevene våre har hjemmeundervisning, idrettshallene er stengt og mange av oss får ikke møtt våre eldste. Dette er så spesielt at det nesten ikke er til å fatte!

De siste dagene er det påvist smitte også i vår kommune og i nabokommuner. Det er kommet nærmere oss og det er svært viktig at alle nå overholder de tiltakene som er satt inn fra nasjonalt hold. Kriseledelsen i Skaun, sammen med kommuneoverlegen, har sett det som viktig å følge rådene fra nasjonale myndigheter og Folkehelseinstituttet, det ber jeg at også dere gjør.

Som ordfører er jeg en del av den kommunale kriseledelsen og følger arbeidet i sektorene tett. Jeg kan forsikre alle om at det arbeidet som gjøres nå, er svært godt.

 

Vi har en solid organisasjon som er i stand til å håndtere slike utfordringer på en trygg og god måte.

Når det er sagt, ser jeg gjennom sosiale media, aviser og observasjoner rundt i kommunen, at innbyggerne tar de nødvendige hensyn som må til i denne situasjonen. Mange har gått i karantene for å skåne andre for smitte eller for å skåne seg og sine. Det er bra, men det er også slik at en del yrkesgrupper må gjøre en jobb utenfor hjemmet, slik at hjulene holdes i gang og nødvendige tjenester opprettholdes. Jeg er imponert over dere som jobber i dagligvarebransjen, alle renholdere, lærere, barnevakter, helsepersonell, sjåfører, matprodusenter, journalister, politi og forsvar og andre yrkesgrupper som jobber for å holde standarden i denne vanskelige tiden. Dere er arbeidsgrupper som fortjener all honnør for å holde hjulene i gang for oss alle.

 

Det er en formidabel innsats som legges ned, også av dere som er kommunalt ansatt. Mange av dere opplever å bli omplassert på kort varsel, og i tillegg til at hjemmesituasjonen er forandret, blir arbeidsdagen preget av nye utfordringer. Det er ingen tvil om at  Skaun har en organisasjon som har evne til å snu kjapt når det trenges som mest, og det er betryggende for oss alle. Bidragene som leveres gjør at vi kan fortsette med viktige gjøremål, selv i en unntakstilstand.

 

Hvor lenge denne situasjonen vil vare vet ingen. Vi må derfor trygge hverandre, både ved å følge retningslinjene som blir gitt, men også ved å ta kontakt på andre måter enn de vanlige. Vær en god medborger, nabo og venn. Det er mange som sitter i hjemmekarantene nå. Tilby din hjelp med praktiske gjøremål utenfor huset. Jeg oppfordrer dere til å ringe hverandre, lær mer om digitale kommunikasjonsmidler, se til at naboen og naboungene har det bra, og gjør ditt ytterste for å ta vare på de som er mest utsatt for fare, både de eldre og andre med lavere immunforsvar. Gjør vi vårt ytterste nå, er det å håpe at vi unngår de største menneskelige omkostningene.

Dette kan dra ut i tid, men sammen skal vi komme gjennom krisen som angår oss alle.

 

Varm hilsen fra

Ordfører Gunn I Stokke