Ytterligere opplysninger finnes på følgende lenke:

www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompensasjonsordning.no-apner-i-morgen/id2698084/
 

På nettsiden kompensasjonsordning.no finner du ytterligere opplysninger og søknader kan legges inn der. Søknadsportalen åpner lørdag 18. april.