Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Du kan laste ned ditt digitale koronasertifikat til din mobiltelefon eller nettbrett. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt, men dersom det er ønskelig kan du ordne dette selv.

Norge blir en del av EUs løsning for koronasertifikater

Torsdag 24. juni blir Norge en del av EUs løsning for koronasertifikater. Personer som er fullvaksinert eller har gjennomgått koronasykdom siste seks måneder og har et gyldig koronasertifikat kan dermed komme inn i Norge. De slipper karantene, testkrav og innreiseregistrering. Fra 1. juli vil europeiske land som er koblet til EUs løsning kunne verifisere det norske koronasertifikatet på sine grenser.

Personer som er fullvaksinerte eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene, og som kan dokumentere dette gjennom et verifiserbart koronasertifikat som er koblet til EUs løsning, vil kunne reise fritt inn i Norge uavhengig av hvilket land de kommer reisende fra. De slipper karantene, test før ankomst, test på grensen og krav til å registrere seg ved innreise.

Norge kan også verifisere andre EU/EØS-lands koronasertifikater, hvis de er koblet til EUs løsning. Dette gjelder foreløpig disse landene: Østerrike, Bulgaria, Belgia, Kypros, Tyskland, Estland, Finland, Frankrike, Kroatia, Island, Polen og Latvia.

Les mer om koronasertifikat på www.helsenorge.no

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere er klar 24. juni

Koronasertifikatet er digitalt, og innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no. For de som ikke kan bruke det digitale sertifikatet er det utviklet en egen løsning. Det er estimert at i overkant av 100.000 innbyggere i Norge har begrensede digitale ferdigheter og ikke kan benytte seg av www.helsenorge.no og det digitale koronasertifikatet. For å ivareta disse innbyggerne har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona. Det er også mulig å benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat. 

Tjenesten kan benyttes hvis du er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19. Vi understreker budskapet om at de som kan bruke digitalt koronasertifikat, bør gjøre det. Sertifikatet består av to deler; koronasertifikat for innenlands bruk, og koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området. Du trenger ikke koronasertifikat med mindre du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat.