Parter i avtalen er Skaun kommune og grunneiere Ingunn Syrstad Dahlø og Eli Syrstad. 

Avtalen ble vedtatt av kommunestyret 15.09.2022, sak 39/22. Utbyggingsavtalen kan ikke påklages, jf. Plan- og bygningsloven § 17-5.

Opplysninger om avtalen fås ved henvendelse Plan og Miljø, ved Tale Heggelien Refsnæs.