Stilling Søknadsfrist      
Fritidskontakter  
   
Lærling - Helsefagarbeider 18.02.20

Lærling i kontor og administrasjonsfaget

24.02.20

Regional innføringsleder for helseplattformen i Orkdalsregionen

20.02.20
Helsefagarbeidere 25.02.20
Sommervikarer i omsorgstjenesten 29.02.20
Tilkallingsvikarer i barnehagene 15.03.20
Fagansvarlig VA 03.03.20
Lærling - Barne og ungdomsarbeiderfaget 05.03.20
Vikariat - Barne og ungdomsarbeider 06.03.20
Sykepleier - Rossvollheimen 06.03.20


Skaun kommune har innført  fullelektronisk søknadsbehandling. Dette innebærer at søknader kun skal sendes inn via det elektroniske søknadsskjemaet under aktuelle stilling. Her finner du lenke til elektronisk søknadsskjema

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Normalt vil ikke reservasjon fra oppføring på offentlig søkerliste bli tatt til følge. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
 

Ledige stillinger hos NAV

Ledige stillinger på Finn.no