Skaun kommune har fått tildelt 321 000 nye statlige kroner for å kompensere lokale virksomheter som er rammet av de nye smitteverntiltakene. Vi vil spesielt oppfordre virksomheter innenfor reiselivs- og serveringsbransjen til å søke om støtte.

I tillegg har vi fremdeles midler igjen på forrige kompensasjonsordning, hvor formålet var å kompensere lokalt næringsliv som var rammet av smitteverntiltakene høsten 2021.

Søknadsfrist for begge ordningene er 31. januar 2022.

Søknader sendes inn ved bruk av nettportalen regionalforvaltning.no. Husk at tapt inntekt/omsetning må dokumenteres med vedlegg til søknaden.