Nasjonale tiltak og regional smittesituasjon

I midten av mai varslet regjeringen at Norge ville gå til nivå 2 i den nasjonale gjenåpningsplanen den 27. mai. Dette medfører en betydelig oppmykning av de nasjonale tiltakene, reglene og retningslinjene. Samtidig har Trøndelag og Trondheimsregionen opplevd økt smitte de siste ukene, blant annet har Skaun hatt de første påviste smittetilfellene på flere måneder.

De nasjonale tiltakene er tilgjengelig i sin helhet på skaun kommunes hjemmesider.

Etter møte i kriseledelsen onsdag 26. mai, der både politisk og administrativ ledelse, samt kommuneoverlege har vært med på vurderingene, er det fastsatt hvordan Skaun kommune forholder seg når en nå går inn i andre trinn i regjeringens gjenåpningsplan fra midnatt, natt til torsdag 27. mai.

På bakgrunn av smittetrykket i regionen, kommer Skaun kommune med følgende anbefalinger:

 • Det er de nasjonale reglene og anbefalingene som er kommunens utgangspunkt for vurderinger av tiltak. Kommunens innbyggere henstilles til å forholde seg til disse slik de går frem på regjeringens nettsider.
 • Som en presisering, og tillegg til de nasjonale føringene, anbefales det å unngå unødvendig reising mellom kommunene.
 • Bruk munnbind i det offentlige rom der 1 meters avstand ikke kan overholdes.
 • Det anbefales også å begrense sosial kontakt til:
  • maksimalt 5 gjester i hjemmet på samme tidspunkt
  • få nærkontakter
  • maksimalt 50 personer på utendørs arrangement
  • maksimalt 10 personer på private innendørs arrangement i leide lokaler.

Videre har kriseledelsen besluttet at:

 • Skolene og barnehagene i Skaun skal fortsatt forholde seg til gult nivå (i henhold til trafikklysmodellen) frem mot sommerferien, på grunn av smittesituasjonen i regionen. Ny vurdering på dette tas i løpet av 14 dager.
 • Det tilrådes ikke at det spilles kamper i barne- og ungdomsidretten på tvers av kommunegrenser i regionen. Forutsetningen om likt smittenivå mellom kommunene er ikke oppfylt, jfr. regjeringens anbefalinger gjeldende fra 27. mai.

Kommunens kriseledelse vil samles igjen inne 14 dager for å gjøre nye vurderinger.