Politiske møter og saker

Her kan du finne sakspapirer til kommunestyret, formannskapet samt råd og utvalg i Skaun kommune. Sakene er sortert etter dato og utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Offentlige dokumenter er tilgjengelige for nedlasting. 

Plan og miljøutvalget
05.06.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen, Skaun rådhus

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 05.06.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 05.06.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 05.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
19/2018 MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 05.06.2018 Vis (2)
20/2018 2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NAUSTGJERDET Vis (15) Vis
21/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING TIL BOLIGFROMÅL Vis (11)
22/2018 FASTSETTING AV PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR VENN Vis (16) Vis (1)
23/2018 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2017-2020 - 2. REVISJON Vis (3) Vis
24/2018 INNSPILL TIL HØRINGSUTKAST "DELSTRATEGI VEG" OG INNSPILL TIL "HANDLINGSPROGRAM VEG 2019-2022" Vis (2) Vis
Tips en venn Skriv ut

Skjema