Politiske møter og saker

Her kan du finne sakspapirer til kommunestyret, formannskapet samt råd og utvalg i Skaun kommune. Sakene er sortert etter dato og utvalg. Klikk på møtedatoen for å se dokumentene. Offentlige dokumenter er tilgjengelige for nedlasting. 

Plan og miljøutvalget
27.02.2018 kl. 09:00 - 00:00
Formannskapssalen, Skaun rådhus

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 27.02.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 27.02.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLAN OG MILJØUTVALGET DEN 27.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
5/2018 MELDINGER - PLAN- OG MILJØUTVALGET 27.02.2018 Vis (2)
6/2018 OVERORDNET TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Vis (3)
7/2018 BEHANDLING AV OPPSTART OG PLANPROGRAM - OMRÅDEPLAN FOR VENN Vis (2)
8/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV TILLEGGSAREAL I LNF OMRÅDE Vis (6)
9/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - FRADELING AV BOLIGTOMTER Vis (7)
10/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - BYGGING AV BOLIG I LNF-OMRÅDE Vis (6)
11/2018 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - OPPFØRING AV BOLIGER Vis (5)
Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });