Myndighetene har åpnet for normal drift i barnehage og skole. For barnehagene i Skaun betyr dette at man går tilbake til ordinær organisering i avdelinger fra og med torsdag 4. juni 2020.

Lite smittespredning i landet gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen kan være en kohort. I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan hele avdelingen være samlet og alle kan få et fulltidstilbud.

Det vil komme ny smittevernveileder for barnehagene fredag 29. mai. Her blir det lansert et nytt system med rødt, gult og grønt lys. Dette er indikatorer som skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehagen. Modellen varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiserer barnehagene røde tiltak. Fra om og med 2. juni kan tiltakene nedjusteres til gult nivå. Ansatte i barnehagene ønsker å sette seg godt inn i den nye veilederen slik at oppstart til normal drift blir så god som mulig for barna, foreldrene og ansatte.

Videre vil det bli planlagt for gult nivå til høsten. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må vi være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke barnehagene selv.

På gult nivå vil følgende regler gjelde:

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen

 2. God hygiene

 3. Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)

  • Hele avdelinger regnes som en kohort

  • Unngå trengsel og store samlinger

  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter

  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Det vil komme ut nærmere informasjon fra den enkelte barnehage.