Skaun kommune har engasjert Nypan hage og anlegg til å utføre en sårt tiltrengt beskjæring, oppgradering, utskifting av døde busker og dels nyplanting på Saltnesstranda friluftsområde i Buvika. Det er snart 20 år siden området ble etablert, og en lignende renovering av området har ikke blitt gjennomført etter etableringen.

På området skal noen busksorter fjernes, andre skal klippes betraktelig og noen større trær skal tas bort. Det vil også komme noe mer vintergrønt. Nypan hage og anlegg varsler at området vil få noe mer av

  • Planter som er helårsgrønne - planter som blomstrer tidlig og seint i sesong. Eksempel på helårsgrønt er blant annet krypbuskfuru, og det skal skiftes ut og plantes noe løvfellende som bjørkebladspirea, prinsessespirea, svartsurbær, broket kornell og blærespirea. 
  • Planter som får flotte høstfarger.
  • Kløvereng der hvor det er en del grovt gress/ugress i dag - det vil trolig bli noe ligende blomstereng med blodkløver, rødkløver og kvitkløver, samt tiriltunge og honningurt.

Arbeidet starter opp mandag 10. januar, og vil pågå i flere perioder utover vinteren og våren 2022. Alt arbeid skal være ferdigstilt innen 01.06.2022.

Vi tror at noen kan oppleve at det beskjæres/klippes/fjernes mye, og at området ikke vil oppleves like fint gjennom arbeidsperioden og kort tid i etterkant. Tross dette, er vi sikre på at før vekstsesongen 2022 er over, vil Saltnesstranda fremstå enda finere enn den gjør i dag.

Vi oppfordrer til at innbyggerne i Skaun viser tålmodighet med arbeidet/arbeiderne, og forsiktighet for egen sikkerhet. Nypan hage og anlegg vil selvsagt varsle med skilt eller sperrebånd når de arbeider på området. Skoler og barnehager i Buvika er også varslet, slik at ingen barn vil bli utsatt for fare i arbeidsperiodene.  

Hele arbeidet som gjøres ved Saltnesstranda er finansiert med friluftsmidler fra Trøndelag fylkeskommune/Miljødirektoratet. Det er de samme tilskuddsmidlene som også er brukt til blant annet nye benker, bord og søppelskur.

IMG_6870.JPG