Den nasjonale veilederen for hvordan skolene skal sikre nødvendige smitteverntiltak klar og fra 27.april åpner skolen og SFO for 1. – 4. trinnselevene.

Vi vet at noen elever, foreldre, lærere og andre ansatte kan være bekymret, men vi skal få åpnet skolene på en trygg måte, i tråd med de føringene den nasjonale veilederen gir.

Det er i hovedsak tre grunnpilarer i veilederen;

  • Alle som er syke skal bli hjemme

  • Det skal være god hygiene og godt renhold

  • SFO og skolehverdagen skal organiseres slik at man få redusert fysisk kontakt

I tillegg gir veilederen konkrete smittevernråd til skolene, blant annet at eleven nå skal organiseres i mindre grupper på f. eks maks 15 elever, at elevene skal forholde seg til så få ansatte som mulig, mye uteundervisning osv.

Du kan lese hele veilederen for 1. – 7. trinn her.

Det er altså mange tiltak som skolene må ha på plass før vi kan ta imot elevene på mandag. Vi må også få klare retningslinjer på hvordan skoleskyssen skal gjennomføres. Dere vil derfor få mer konkret informasjon fra hver skole mot helga. I tillegg vil foresatte på 1. – 4. trinn bli kontaktet av skolene.

Vi vil understreke at det beste for barna er å gå på skolen, så lenge de eller noen i familien ikke er i en risikogruppe for å få alvorlig sykdom av koronaviruset. Er du i tvil om barnet ditt eller noen i familien er i risikogruppen, ber vi deg ta kontakt med fastlege slik at dere får helsefaglig vurdering av utfordringen dere står i. Barn som er i risikogruppen vil fortsatt få opplæring i heimen i samarbeid med skolen.

For barn som ikke er i risikogruppa, er det trygt å gå på skolen.  Hvis foreldrene likevel velger å holde barna hjemme, kan de ikke forvente at skolen lager egne opplegg for elevene. Foreldre som velger ikke å sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten.

Det jobbes nå godt i skolene i Skaun for å sikre at elevene skal få gode og trygge skoledager.