Rådmann

Rådmannen i Skaun kommune er Jan-Yngvar Kiel

Rådmannens ansvar og oppgaver
Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og bindeleddet mellom kommunens administrasjon og det politiske systemet. Rådmannen har et helhetlig ansvar for all saksforberedelse til alle politiske organ, for oppfølging og gjennomføring av alle politiske vedtak, og for alle administrative vedtak fattet etter delegert myndighet.

Hovedområdene i rådmannens arbeidsoppgaver er daglig ledelse av driften, løpende økonomistyring og langsiktig planlegging.

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema