Regjeringen melder at barn og unge og arbeidsplasser prioriteres når tiltakene lettes. Det åpnes opp for mer aktivitet i barne- og ungdomsidretten, det anbefales grønt nivå på videregående skoler og i voksenopplæringen, og gult nivå for barnehager og grunnskoler der smittesituasjonen lokalt tilsier det. Det gjøres også lettelser i karantenereglene, og kommunene oppfordres til å prioritere ressursene der smittespredningen er størst. 

Regjeringen justerer tiltakene basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Det vil gjøres en ny helhetlig vurdering i starten av februar. 

 

Hovedpunktene i de nasjonale tiltakene

  • Regjeringen innfører grønt nivå på videregående skoler, kommunene må gjøre egne vurderinger
  • Det nasjonale kravet om gult nivå i skoler og barnehager oppheves
  • Maks 200 personer på innendørs offentlig arrangement med henviste sitteplasser
  • Karantenereglene legges om, slik at testing kan erstatte karantene i større grad
  • Fortsatt hjemmekontor
  • Skjenking fram til kl. 23.00

 

Nasjonale tiltak og anbefalinger

Her finner du oversikt over gjeldende nasjonale tiltak:

 

Lokale anbefalinger

Med bakgrunn i den lokale smittesituasjonen, anbefaler kommuneoverlegen at man ikke deltar på fritidsaktiviteter som omfatter flere skoler/alderstrinn når det er smitte i klassen. Fritidsaktiviteter og trening kan gjenopptas når klassen er friskmeldt etter to negative testrunder.

 

Generelle smittevernråd

  • Praktiser god hånd- og hostehygiene
  • Vaksiner deg
  • Hold deg hjemme ved sykdom
  • Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer