Innspill sendes til postmottak@skaun.kommune.no innen 10.06.2022.


Vedtektene skal til politisk behandling i august 2022.
Forslag til reviderte vedtekter er tilpasset nytt regelverk.

Høringsdokumenter:

Høringsbrev - revidering av vedtekter for skolefritidsordningen
Forslag til reviderte vedtekter for skolefritidsordningen i Skaun
Gjeldende vedtekter for skolefritidsordningen i Skaun