Rossvollheimen åpner igjen for besøkende til sykehjemsbeboerne. Nærmeste pårørende vil prioriteres når besøk avtales. Besøkende må forholde seg til retningslinjer for besøk, og holde seg hjemme ved sykdom.

 

Retningslinjer for besøk

 • Hver beboer på Rossvollheimen kan ha besøk av opptil to pårørende nærkontakter
 • Begge nærkontaktene kan komme samtidig, men individuelle besøk er foretrukket
 • Barn kan komme på besøk så lenge de er i selskap av en voksen
 • Besøk må avtales minst en dag i forkant
 • Pårørende må benytte munnbind ved hele besøket
 • Besøkende registreres i besøksprotokoll
 • Under besøket må pårørende holde avstand til beboerne, minimum en meter, helst to
 • Besøk kan vare inntil en time
 • Besøkende gjennomfører håndhygiene (vask eller desinfisering) ved ankomst og når de drar
 • En ansatt må være til stede/tilgjengelig for å påse at smittevernreglene opprettholdes
 • Ansatte må rengjøre stoler/overflater etter besøk
 • Muligheten for å gjennomføre besøket utendørs vurderes ut fra værforholdene, men restriksjonen på antall besøk og antall besøkende gjelder også for utebesøk
 • Ved bruk av besøksrom på kapellet, må besøkende ankomme via personalinngangen
 • Ved besøk på beboers rom, går besøkende rett på rommet kun gjennomgang i avdeling
 • Besøkende må være frisk og ikke ha noen symptom på luftveisinfeksjon
 • Besøkende kan ikke ha vært i kontakt med person med mistenkt eller påvist Covid-19
 • Besøkende kan ikke ha vært i områder med mye smitte.
 • Hver henvendelse vil bli individuelt vurdert ut ifra kapasitet og behov.
 • For pasienter i siste del av livet er det mulig å endre på retningslinjene både i antall besøk og evt antall nærkontakter

For å avtale besøk, kontakt avdelingen direkte:

Solsikke: 728 67 340

Linnea: 728 67 345

Røsslyng: 728 67 325

Korttid: 728 67 322

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/