Før oppstart av barnehager, SFO, barneskoler og ungdomsskole på nyåret ønsker Skaun å tilby testing av alle barn og unge. Selvtester kan hentes i luka på biblioteket i Børsa i mellomjula, 27. desember til 30. desember kl. 10.00 - 14.00. Testen tas samme morgen som barnet starter i barnehage/SFO/skole. 

Vi gjør oppmerksom på at dette er frivillig, men oppfordrer alle til å benytte seg av tilbudet.

Vi deler dessverre ikke ut selvtester til den øvrige befolkningen. Dette er fordi vi må prioritere selvtestene til eventuelle smitteutbrudd. 

Vi minner om at koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30, også i mellomjula. Tlf.: 477 13 370