Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Sivilforsvaret har ansvar for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene, og politiet har ansvar for å utløse varsling i fredstid. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig. Tyfonene testes for å sjekke om de virker, og repareres dersom noe ikke fungerer. 

Les mer på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sin nettside.