Skatteattest

Stadig oftere forlanges det skatteattest av leverandører av varer og tjenester. Når en bedrift får betalingsproblemer resulterer det ofte i at skatter og avgifter ikke betales. Skatteattest er derfor en indikasjon på at leverandøren har en ordnet økonomi, og det er også et tegn på seriøsitet.
Derfor krever Skaun kommune og de fleste andre kommuner samt staten skatteattester.

Forespørsel om skatteattest for innbetalte skatter og avgifter må skje skriftlig, pr. e-post, brev eller faks til:

Kemnerkontoret for Midtre Gauldal, Skaun og Melhus
Rådhusveien 2
7224 Melhus

Telefaks: 72 85 80 86

Ved forespørsel må organisasjons- eller personnummer oppgis.

Skatteattesten er gyldig i 6 måneder.

NB! Når det gjelder skatteattest for innbetalt merverdiavgift så må den bestilles skriftlig hos:

Sør-Trøndelag skattefogdkontor
Statens Hus
7468 Trondheim

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });