Skaun går bort fra lokale og over til nasjonale tiltak

I et møte i ettermiddag besluttet kriseledelsen i Skaun at kommunen går helt bort fra de lokale anbefalingene og over til nasjonale tiltak.

De nasjonale tiltakene ble lagt fram på en pressekonferanse i formiddag og innebefatter både nasjonale anbefalinger, og endringer i koronaforskriften. De nye anbefalingene gjelder umiddelbart, mens forskriftsendringene trer i kraft fra søndag 20. juni kl. 1200.

De nye anbefalingene er tilgjengelig her.

Skaun har siden slutten av mai hatt egne lokale anbefalinger for å motvirke smittetrykket i regionen. Disse innebar blant annet anbefaling om maks 5 gjester i eget hjem, maks 50 deltakere på utendørs arrangement og maks 10 på innendørs arrangement, i tillegg til anbefaling om å unngå unødvendige reiser mellom kommunene. Med de nasjonale anbefalingene som rettesnor blir det nå mulig med flere på besøk hjemme og flere mennesker på arrangementer. Kriseledelsen oppfordrer likevel fortsatt til varsomhet for personer som krysser kommunegrenser.

For oppdatert informasjon om koronavirus se kommunens nettsider.