Det er ingen endringer i forhold til søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår for tilskuddene i 2020.

Se informasjonsborsjyre om skoggjødsling 2020 HER

Gjødsling:

Inntil 40 % tilskudd

Les mer om søknadsfrist, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her


Tettere planting:

Inntil 60 % tilskudd

Les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her


Suppleringsplanting:

Inntil 20 % tilskudd

Les mer om søknadsfrister, retningslinjer, forutsetninger og vilkår her

 

http://www.skogkurs.no/info/gjodsling_i_skog.pdf  (fakta ark om gjødsling)


https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/gjodsling-som-klimatiltak
Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak – rapport M174-2014