Myndighetene har så langt bestemt strategi «undertrykk», det betyr at trusselen om epidemi vil henge over oss i 2 år før det kommer en vaksine. I denne perioden vil mellom 5-10% ha utviklet immunitet. Siden slutten av februar har 0,13 % av Norges befolkning blitt smittet, så det er en lang vei videre.

Nå åpner myndigheter sakte opp barnehager og skoler. Det er også gitt beskjed om at kommuner skal forsøke å gjenåpne sin daglige drift. Vi tror derfor at myndighetene ønsker å legge seg et sted mellom «undertrykk» og «brems» i smittetall, noe som betyr at epidemien varer kortere, ca. ett år, og mellom 40-50 % blir immune i denne tida. Helsevesen og kommunehelsetjenesten får stor belastning, men vil sannsynligvis klare seg dersom de har gode kontinuitetsplaner.

Tallmessig vil et slikt scenario ved «brems» gi følgende tall det neste året:

R=1,3 Brems-strategi

Norge

Skaun kommune

Antall smittet:

2 200 000 (42 % av befolkningen)

3520

Antall syke

733 000 (14 % av befolkningen)

1173

Antall på sykehus

22 000–30 000

35-48

Antall på intensiv

5 500–7 600

9-12

Dødelighet antas å være 1%

22 000

35

Skal vi klare å redusere spredningspotensialet (R-verdi) så er befolkningen absolutt nødt til å ta inn over seg alvoret av situasjonen og finne motivasjon til fortsatt å gjøre det eneste vi kan, smittevern. Enkelt og greit, holde avstand til andre, vaske hender og ikke reise unødvendig mye.

Det kan kanskje virke urimelig at vi ikke får treffes i større grupper og må leve på sidelinjen, men gevinsten er enorm med tanke på menneskeliv spart.

Det er dessverre bare noen få tiltak som kan hjelpe:

  • Tiltak 1. God hygiene i befolkningen
  • Tiltak 2. Tidlig isolering av smittede
  • Tiltak 3. Oppfølging av eksponerte
  • Tiltak 4. Færre reisende fra områder med epidemisk spredning
  • Tiltak 5. Redusert kontakthyppighet i befolkningen


Risikoen for å dø av koronaviruset er 1:10 hos de eldste, 1:1000 hos unge voksne og 1:10 000 hos barn.

Tenk om vi kunne slippe opp på restriksjoner, gitt tilbake tilbud, aktiviteter OG samtidig klart å forholde oss til smitteverntiltakene. Det hadde vært en vinn-vinnsituasjon for alle.