Gjelder fra og med 4. februar 2021. Utarbeidet i samråd med idrettsrådet, og forankret i kommunens kriseledelse. 

 

En ny midlertidig forskrift om smittevernstiltak i Skaun kommune er vedtatt å vare til 18. februar. Munnbindpåbudet i offentlig rom er erstattet med en anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde 1 meters avstand. Anmodningen om å unngå reiser på tvers av kommunegrenser i Trondheimsregionen gjelder ikke lengre. Følgende retningslinjer vil gjelde for bruk av kommunale lokaler:

 

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på ordinære treningsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
 • Idrettshallene er stengt for seriekamper, cuper, stevner, styremøter, sosiale samlinger, cuper og andre arrangementer.  
 • Idrettshallene er stengt for voksne over 20 år. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Tilhørende rom i idrettshallene er fortsatt stengt. Dette gjelder: 
  • Bruk av garderober  
  • Bruk av kjøkken  
  • Bruk av tilhørende rom (møterom, auditoriet og lignende) 
  • Bruk av styrkerommet i Rossvoll flerbrukshall 
 • Oppfordring til bruk av munnbind hvor det ikke er mulig å holde 1 meters ansvar.

Vi minner om at bruk av idrettshallene forutsetter at idrettslagene selv utfører forsterket renhold,
dvs. vask av kontaktflater, utstyr og gulv etter trening. Kommunen stiller med renholdsartikler, men klubbene må selv stille med hånddesinfeksjon. 

 

Idrettslagene er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold til Smittevern for idrett (covid-19), publisert av Helsedirektoratet, samt veiledere fra de enkelte særforbund og kommunens særskilte bestemmelser. 

 

Det nye reglementet er gjeldene med umiddelbar virkning. Merk at råd og retningslinjer for å begrense smitte kan endres på kort varsel.

 

Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler.

 

Kontaktperson for booking av idrettshaller og spørsmål knyttet til dette reglementet er: 

Rådgiver Jartrud Marie Åsvold, epost: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no

 

Kontaktperson for bruk av gymsaler og andre lokaler ved barneskolene er administrasjon/enhetsleder ved skolen.  

Veiledere for smittevern   

Smittevern for idrett (covid-19)    

Særforbundets koronavettregler