På grunn av oversvømt veg, ser kommunen seg nødt til å stenge Skaunaskogen ved kommunegrensen til Orkland. Bekken Hauka har påført store skader på veien, som gjør at det kan være fare for at veien kollapser. Inntil videre er veien stengt i to uker. 

Vi beklager ulempene dette kan medføre.