Et dyktig arkitekt- og ingeniørteam har i høst arbeidet med forprosjekt med tegninger av det nye oppvekstsenteret. Arbeidet er basert på de omfattende brukermedvirkningsrundene som ble gjennomført i 2021, og i tett samarbeid med representanter for oppvekstsenteret. Dette arbeidet skal ferdigstilles i løpet av desember.

Tirsdag klokken 12 vil formannskapet bli presentert de foreløpige planene for oppvekstsenteret. 

Strøm møtet her fra klokken 12

Har du ikke anledning til å følge strømmingen, kan du også ta turen til Skaun rådhus 19.30 tirsdag kveld. Da inviterer vi til åpent møte. Samme informasjon vil bli gitt der.

Les mer om det åpne informasjonsmøtet tirsdag kveld her