Forventer massevaksinering fra 10. november

Kommunen har nå sendt ut innkalling til vaksinering med tredje dose koronavaksine for personer over 65 som mottok andre dose for mer enn 6 måneder siden. Dersom du har mottatt innkalling via helsenorge.no ber vi om at du bekrefter din tildelte time så fort du har anledning.

Kommunens vaksinasjonsprogram forventer å begynne med massevaksinering med tredje dose koronavaksine for befolkningen som er anbefalt dette. Dette gjelder de som har passert 65 år og mottok andre dose koronavaksine for mer enn 6 måneder siden.

Oppfriskningsdose eller ekstradose

En tredje dose koronavaksine gis enten som oppfriskningsdose/boosterdose eller ekstradose, avhengig av mottakerens medisinske grunnlag for vaksineprioritet, og avgjør hvilken vaksine som skal gies. 

Oppfriskningsdose gis til de som har hatt god effekt av dose 1 og 2, men som over tid mister beskyttelsen av disse. Denne gruppen utgjøres primært av innbyggere over 65 år, og disse kan kun motta koronavaksine av typen Comirnaty, som produseres av Pfizer/BioNTech.

Ekstradose gis til personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av antatt svak vaksineeffekt av første og andre dose. Her kan koronavaksine av både typen Comirnaty (Pfizer/BioNTech) og Spikevax (Moderna) benyttes.

Har du ikke mottatt innkalling, men burde ta en tredje dose?

Kommunen har sannsynligvis ikke vært i stand til å lokalisere alle som trenger en tredje dose som ekstradose da denne gruppen er prioritert etter helsemessige årsaker som vurderes av lege og annet fagpersonell.

Legeforeningen har offentliggjort en liste over medikamenter som benyttes av personer hvis medisinske tilstand tilsier at de anbefales en tredje dose med vaksine mot covid-19. Vi ber om at personer som har mottatt vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, eller bruker medisiner som står på listen, selv tar kontakt med kommunens vaksinasjonsprogram for å avtale nærmere vaksinering.

Plan for vaksinasjon i Skaun

Vaksinering mot covid-19 foregår nå annenhver onsdag ettermiddag i tredje etasje på Skaun rådhus.

  • Onsdag 10.11.21 fra kl. 14.00
  • Onsdag 24.11.21 fra kl. 14.00
  • Onsdag 15.12.21 fra kl. 14.00

Nærmere tidspunkt for vaksinering er avhengig av antall bestilte doser, og vil lanseres nærmere den aktuelle dato.

Planen er utarbeidet i henhold til nåværende anbefalinger, og kan endres dersom statlige føringer tilsier dette.

Menn i alderen 18-29 anbefales å velge koronavaksine Comirnaty fra Pfizer/BioNTech

Myokarditt (hjertemuskelbetennelse) er en sjelden bivirkning etter mRNA-vaksiner, og ses vanligst hos unge menn og gutter etter andre dose. Det er sett en økt forekomst av myokarditt etter bruk av mRNA-vaksiner, og oppdatert kunnskap tyder på at dette forekommer oftere ved bruk av Modernas vaksine Spikevax enn BioNTech/Pfizers vaksine Comirnaty.De fleste som har blitt rammet av den sjeldne bivirkningen myokarditt etter vaksinasjon har fått relativt milde symptomer og personene har kommet seg raskt med ordinær behandling av sykdommen. 

Folkehelseinstituttet går derfor nå ut med råd om at menn under 30 år bør vurdere å velge Comirnaty, som et føre var-prinsipp. Bivirkningen er imidlertid sjelden og den absolutte risikoen er likevel lav.

De som skal vaksineres fremover kan uansett velge den vaksinetypen de selv ønsker, både som første og andre dose. Det er viktig å presisere at Spikevax fra Moderna er en vel så effektiv vaksine mot covid-19 som Comirnaty, og begge vaksinetypene anbefales fortsatt til de over 30 år.