Norge valgte på tampen av forrige uke å sette vaksinasjon med Astra Zeneca-vaksinen på pause. Kommunene pålegges at vaksinasjon med denne vaksinen avlyses eller erstattes med tilbud om andre vaksinetyper der disse er tilgjengelige.

De som allerede har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2 inntil det er mer kunnskap om vaksinen.

Pausen iverksettes som et forsiktighetsprinsipp

Årsaken til pausen var melding om et dødsfall i Danmark som følge av blodpropp etter å ha fått AstraZenecavaksine. Det er ikke konkludert at det er en sammenheng mellom vaksinen og hendelsen i Danmark, men tiltaket iverksettes som et forsiktighetsprinsipp mens saken utredes videre for å kartlegge situasjonen. AstraZeneca-vaksinen har god dokumentasjon fra tidligere klinisk utprøving.

FHI og Legemiddelverket innhenter nå flere opplysninger, og vil vurdere årsakssamenheng med vaksinen og gi oppdatert informasjon så snart det er tilgjengelig.

De understreker at det til enhver tid er andre sykdommer og plager i befolkningen, også hos dem som vaksineres. Det kan være vanskelig å vite om en uønsket medisinsk hendelse som opptrer kort tid etter en vaksinasjon skyldes vaksinen eller om det bare er en tilfeldig tidsmessig sammenheng, skriver folkehelseinstituttet i sin orientering til helseforetak og kommuner. Det må tas med i betraktningen når forekomsten av bivirkninger til en vaksine skal vurderes, og årsakssammenheng med vaksinasjon vurderes.

Folkehelseinstituttets orientering til helseforetakene om pausen er tilgjengelig på FHIs nettsider.

Fram til 11. mars er 121 820 personer blitt registrert i nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK) som vaksinert med AstraZeneca-vaksinen. Vaksinen er gitt til personer under 65 år i Norge, blant annet helsepersonell. Den 9. mars anbefalte FHI AstraZenecavaksinen til alle voksne over 18 år, etter at nye studier viste at denne gir like god beskyttelse mot alvorlig sykdomsforløp som koronavaksine fra Pfizer.

Pausen medfører noe forsinkelse av vaksinasjonsprogrammet

Pausen vil medføre noe forsinkelse av vaksinasjonsprogrammet, altså hvor mange som blir vaksinert fremover. FHI vil utarbeide et oppdatert vaksinescenario. FHI stopper inntil videre distribusjon av AstraZeneca-vaksinen, og vaksiner som allerede er distribuert skal lagres inntil videre.

Legemiddelverket har mottatt meldinger om alvorlige bivirkninger etter vaksinering

Per 9. mars var det mottatt 885 bivirkningsmeldinger for AstraZeneca-vaksinen, hvorav 31 var klassifisert som alvorlige og 854 som lite alvorlige.

Flertallet av meldingene om mistenkte bivirkninger gjaldt da vanlige og forventede bivirkninger, slik som smerter på stikkstedet, hodepine, generell uvelhetsfølelse med feber, tretthet, kvalme og smerter i kroppen. Disse bivirkningene er kjent fra studiene som ligger til grunn for godkjenningene, ifølge FHI. Disse understreker også at veldig sjeldne bivirkninger ikke vil kunne fanges opp selv ved store studier, men at disse må fanges opp gjennom overvåking av vaksinen etter at den er tatt i bruk i større grupper.

Den siste tiden har Legemiddelverket har fått flere bivirkningsmeldinger om yngre vaksinerte som har fått hudblødninger (småprikket hudblødning og/eller større eller mindre blå flekker) etter koronavaksinasjon. Dette kan være et tegn på nedsatt antall blodplater, og regnes som alvorlig.

FHI og Legemiddelverket undersøker sammenhengen mellom vaksinen og ulike former for blodpropp, for eksempel hjerneslag og blodpropp i lungene.
Det er meldt om lignende hendelser i andre europeiske land, og det europeiske legemiddelkontoret (EMA) har også iverksatt egne undersøkelser av vaksinen for å vurdere om det kan være en sammenheng med koronavaksinene. Foreløpig er det ikke kommet noen konklusjon.

Les mer om dette på legemiddelverkets nettsider.

 

Slik melder du bivirkninger

Helsepersonell har plikt til å melde ved mistanke om nye, uventede og alvorlige bivirkninger. Bemanningen hos FHI er styrket og RELIS bistår FHI i behandlingen av meldinger slik at disse blir behandlet raskere. 
Privatpersoner kan melde bivirkninger via helsenorge.no, men oppfordres til å ta kontakt med lege eller annet helsepersonell ved mistanke om alvorlige eller uventede bivirkninger etter vaksinering.