Vi søker utadvendte og ansvarsbevisste personer som kan sette av noen timer i uka til å være fritidskontakt som jobber opp mot enkeltpersoner.

Du må være over 18 år, og i en stabil livssituasjon. Du må også ha førerkort og disponere bil. Som fritidskontakt hjelper du barn og voksne som av ulike årsaker trenger bistand til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale aktiviteter og samfunnslivet generelt. Dette er en mulighet til å bli kjent med nye mennesker og utvide din horisont, vi er opptatt av at det skal være meningsfylt for både deg og den du er fritidskontakt for.

Som fritidskontakt jobber du på oppdrag for kommunen, og vi tilbyr godtgjøring og utgiftsdekning etter faste satser. Du trenger ingen utdanning for å bli fritidskontakt, men som oppdragstaker har du taushetsplikt, og må skrive under på dette. Vi legger til grunn en vurdering av dine interessene før vi foretar koblingsmøte mellom deg og tjenestemottaker. Her vektlegges felles interesser som et viktig punkt for å lykkes med oppdraget. Gjensidig oppsigelsesfrist er på 14 dager.

Send oss en kort beskrivelse av hvem du er og hvilke interesser du har. Din søknad blir registrert og vurdert opp mot de behov og ønsker som bruker har. Når vi har en aktuell bruker som passer til dine interesser, vil vår fritidskontaktkoordinator kalle deg inn til samtale der oppdragsavtale skrives. Videre avtales det koblingsmøte mellom tjenestemottaker og fritidskontakt.

Hvis du og den du skal være fritidskontakt for finner tonen, kan det bli et langt og meningsfylt bekjentskap.

 

Her er vårt digitale søknadskjema. Søknader  vurderes fortløpende.

 

Disse mangler et tilbud i dag:

Jente 10 år; søker Fritidskontakt. Trenger spesielt sosial støtte av en voksen person. Å finne på aktiviteter sammen med jevnaldrende barn er ønskelig. Trenger støtte av en voksen i fritids- og kulturelle aktiviteter. Har vedtak på 8 timer per måned.

Gutt 10 år; søker en fysisk aktiv Fritidskontakt som kan ta han med på aktiviteter som kanopadling, spilling, film, dyr, svømming, snekring eller annet kroppsarbeid. Gutten har lite nettverk. Har vedtak på 12 timer per måned.

Gutt 11 år ; har blandede utviklingsforstyrrelser. Trenger å trene på sosial adferd, da han mangler venner. Håper på å få en Fritidskontakt som kan bidra til at han får ei aktiv og sosial fritid. Har vedtak på 12 timer per måned.

Gutt 11 år; Har få venner. Liker å hoppe på Trampoline og andre fysiske aktiviteter. Trenger språktrening. Ønsker Fritidskontakt som kan bidra til å hindre sosial inaktivitet. Har vedtak på 8 timer per måned.

Jente 15 år; søker ungdommelig Fritidskontakt. Liker å spille fotball og er ellers opptatt av det som jenter i denne alderen liker. Forutsigbarhet er viktig da hun trenger god tid til å godta endringer. Har vedtak på 12 timer per måned.

Gutt 16 år; søker en voksen ungdom som sin Fritidskontakt. Har lite nettverk. Av interesser som nevnes spesielt musikk. Har gehør. Liker ellers aktiviteter som passer inn for alderen.

Gutt 17 år; Savner å ha venner på egen alder. Liker veldig godt å lage mat. Søker etter ungdommelig Fritidskontakt som kan være med på Bowling, kino, matlaging, gå på restaurant. Har vedtak på 12 timer per måned.

Mann 44 år; søker Fritidskontakt for ei sosial og meningsfull fritid. Liker å reparere gamle bilmotorer og dra på bilturer. Trenger en tydelig voksen person. Har vedtak på 16 timer per måned.

Dame 54 år;  Søker etter kvinnelig Fritidskontakt som kan kjøre bilturer, dra på kjøpesenter/kafè. Har vedtak på 8 timer per måned.

Mann 57; Rullestolbruker. Søker mannlig voksen Fritidskontakt som kan være med ut å kjøre elektrisk rullestol og eller svømmehall 2 ganger per måned (gjerne lørdag formiddag). Har vedtak på 6 timer per måned. Fritidskontakten må være svømmedyktig.

Mann 57 år; søker voksen mannlig Fritidskontakt. Liker godt å dra på kafè og bilturer. Har lite nettverk. Har vedtak på 8 timer per måned.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til

Guri Berg Rørvik | tlf. 911 93 810 | Guri.Berg.Rorvik@skaun.kommune.no

Fritidskontaktkoordinator ved Hjemmetjenesten Skaun kommune