OBS: Det står feil info om tilbudene til KRIK i Kulturkalenderen. Treningene foregår i Rossvoll flerbrukshall og ikke Børsa samfunnshus fram til ny hall åpner. Videre er det ikke trening annen hver fredag, men kun de datoene som er beskrevet på plakaten. I tillegg er det egne arrangementer. Se under for plakat med info om tilbudene

Program høst KRIK 2 (1).png