Inntil videre deles det ikke ut selvtester ved Skaun folkebibliotek. Vi har et lavt antall tester igjen og må prioritere disse til eventuelle smitteutbrudd ved skoler/barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner. Vi forventer å få levert flere selvtester fra Helsedirektoratet i løpet av desember.

Time til ordinær testing kan du bestille her (PCR-test)

Økende smitte i Skaun

Med mer smitte i samfunnet er det spesielt viktig at vi alle følger de grunnleggende smittevernrådene

Det viktigste er (gjelder også fullvaksinerte):

  • Hold deg hjemme når du er syk
  • Hold hendene rene
  • Test deg ved symptomer

For å forsøke å få kontroll over den økende smitten har vi gjennopptatt samarbeidet med våre smittesporere.