Vinterkulturuka er et sted hvor kreativitet kan blomstre, du kan oppleve noe nytt og annerledes, et sted hvor fellesskapsopplevelser skjer på kulturareaner i hele kommunen, i naturens eget vintereventyr!

 

Årets program

I årets program er det duket for mange og varierte aktiviterer og arrangementer i blant annet Bautaen kulturhus. Programmet er utformet på en måte som skal treffe flest mulig, uavhengig av alder og interesser.

Vi vil særlig trekke fram arrangementet 3333lys, av og med alle husstandene i kommunen. Denne kulturdagen ble innført i fjorårets vinterkulturuke, med et mål om å skape en følelse av involvering og inkludering i et kreativt kulturfellesskap. Vi oppfordrer alle til å delta der de er, med venner, familie eller i nærmiljøet, på digitale plattformer eller på annet vis. 

Her kan du bla gjennom årets program i sin helhet. 

 

2022 - Frivillighetens år

Skaun er kjent for stort engasjement og mange frivillige, derfor syns vi at Vinterkulturuka 2022 er en flott måte å starte markeringen av Frivillinghetens år. 

 

Kulturfest i pandemi

Vi lever fortsatt i en pandemi, noe som har vært og fortsatt er krevende for både innbyggere, publikum, barn og unge, og frivillige kulturlag. Mye er stadig nedstengt og det er lengre mellom hvert kulturtreff, sosiale møteplasser, aktiviteter og fellestreninger for barn, unge og voksne. Vi skal sørge for at smittevernregler følges godt opp på hvert enkelt arrangement, og for at det skal være trygt for både publikum og arrangører å gjennomføre Vinterkulturuka også i år. 

På grunn av pandemien, må det tas høyde for at det kan bli endringer i programmet i dagene før oppstart. Per nå er programmet oppdatert i henhold til gjeldende anbefalinger for pandemihåndtering, men det er vanskelig å forutsi hvordan pandemien utvikler seg i tiden framover.