Volue, som Skaun kommune benytter som leverandør av tjenester til vann og avløp, har opplevd et omfattende dataangrep. Angrepet kom i form av et løsepengevirus (ransomware) og ble gjennomført ved bruk av et såkalt Ryuk-virus. Denne typen virus blir normalt brukt til å angripe store offentlige aktører. Kommunen har iverksatt alle sine nødrutiner og som en del av rutinen meldes avviket til Datatilsynet.

Volue har informert om at det er ingen indikasjon på at data har blitt brukt eller misbrukt. Kommunen krever en nøye gjennomgang sammen med leverandør før systemet som ble rammet blir satt i drift igjen. Dette medfører at kommunen inntil videre har avgrenset tilgangen til systemet, men mye tyder på at dette vil være i drift i løpet av få dager. Inntil videre har kommunen et alternativt system som gjør at vi vil håndtere informasjonsbehovet dersom noe skulle oppstå.

 

Spørsmål kan rettes til enhetsleder på Driftskontoret Andreas Askim-Ringen

andreas.askim-ringen@skaun.kommune.no

tlf. 934 89 605