Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For deg som er folkevalgt

Har du blitt valgt inn i et råd eller utvalg i Skaun kommune? Gratulerer. Å være folkevalgt er en av de viktigste rollene i ethvert demokrati, og medfører både ansvar og privilegier. 

På denne siden finner du informasjon om hva dette tillitsvervet innebærer i Skaun kommune. Du finner våre etiske regler, som skal fungere som en rettesnor til de vanskelige avgjørelsene du skal være med å ta, samt lenker til KS' ressurser innen temaet.

For å være folkevalgt må du også signere en taushetserklæring. 

Signer taushetserklæring her

Forslag til vedtak sendes til forslagtilvedtak@skaun.kommune.no. I emnefeltet skal det stå "Utvalgsnavn - sak xx/xx".

Her finner du reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår (PDF)

Forfall til møter meldes i Kaukus på tilsendt e-post 1 uke før møtet. 

Dette gjelder ikke for Skaun eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Skaun ungdomsråd, hvor forfall meldes til postmottak@skaun.kommune.no.