Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

For deg som er folkevalgt

Har du blitt valgt i Skaun kommune? Gratulerer! Å være folkevalgt er en av de viktigste rollene i ethvert demokrati, og medfører både ansvar og privilegier. 

På denne siden finner du informasjon om hva tillitsvervet innebærer, etiske regler, som skal fungere som en rettesnor til de vanskelige avgjørelsene du skal være med å ta, samt lenker til KS' ressurser innen temaet.

For å være folkevalgt må du signere en taushetserklæring. 

Signer taushetserklæring her

Forslag til vedtak sendes til forslagtilvedtak@skaun.kommune.no. I emnefeltet skal det stå "Utvalgsnavn - sak xx/xx".

Forfall til møter meldes i Kaukus på tilsendt e-post en uke før møtet. 

Dette gjelder ikke for Skaun eldreråd, Råd for personer med funksjonsnedsettelse og Skaun ungdomsråd, hvor forfall meldes til politisksekretariat@skaun.kommune.no.

Lurer du på noe? Da kan du ta kontakt med oss på politisksekretariat@skaun.kommune.no.

Kopi av Mal for innlegg på instagram ( 2).png