Read in English

Her finner du informasjon om hvordan du stemmer ved høstens kommune- og fylkestingsvalg i Skaun kommune.

Vil du se valglister for Skaun, og lese mer om høstens valg?

Les mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 her

Kan du stemme i Skaun?

Har du stemmerett i Norge, kan du avgi din stemme i Skaun!

Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du fylle 18 år innen utgangen av 2023 og enten være norsk statsborger, være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.

For å stemme på lokal- og fylkespolitikere i Skaun, må du stå i manntallet i Skaun kommune. Det skal du gjøre hvis du har meldt flytting til kommunen innen 30. juni valgåret. Les mer om manntall under.

I periodene for tidligstemming og forhåndsstemming kan du avgi stemme i Skaun selv om du står i manntallet i en annen kommune. I disse periodene kan du også avgi din stemme i andre kommuner, men vil da ikke ha mulighet til å gjøre endringer på stemmeseddelen din. Med endringer mener vi å gi personstemmer og stryke ut kandidater.

Du kan stemme i både kommunevalget og fylkestingsvalget samtidig, i samme valglokale.

Manntall

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntallet.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da må du enten forhåndsstemme eller møte opp på valgdagen i den kommunen du bodde i 30. juni.

Dersom du mottar valgkort betyr det at du står i manntallet. På valgkortet står det hvilken kommune du er manntallsført i, hvilken krets du tilhører og åpningstidene i kretsen. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. 

Husk å laste ned valgkortet på telefon, og ta det gjerne med deg når du skal stemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted og i samme tidsrom. Klage på Sametingets valgmanntall skal sendes til Sametinget.

 

Slik klager du

Klage over feil i manntallet sendes til
Skaun valgstyre
Postboks 74
7358 Børsa

Manntallet ligger ute til ettersyn på Skaun rådhus fra 14. juli. 

Adresse
Skaun rådhus
Rådhusvegen 10
7353 Børsa

Rådhuset har åpent alle hverdager kl. 08-15.

Du kan også kontakte oss på telefon 72 86 72 00.

Tidligstemming fra 3. juni til 9. august

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme. Tidligstemming er først og fremst et tilbud til deg som verken har anledning til å forhåndsstemme mellom 10. august og 8. september, eller på valgdagen 11. september. Du kan tidligstemme i hvilken som helst kommune.

Forhåndsstemming fra 10. august til 8. september

I perioden for forhåndsstemming kan du avgi din stemme følgende steder i Skaun kommune. Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune.
 

Skaun rådhus

 • Alle hverdager kl. 08-15 fra 10. august til 8. september
 • Lørdag 2. september kl. 10-14.
 • I uke 36 er det utvidet åpningstid til kl. 19 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Besøksadresse
Rådhusvegen 10
7353 Børsa 
 

Skaun folkebibliotek

Du kan forhåndsstemme ved Skaun folkebibliotek i Børsa i perioden 1. september til 8. september.

Åpningstider

 • mandag 10-16
 • tirsdag 10-19
 • onsdag 10-16
 • torsdag 10-19
 • fredag 10-16
 • lørdag 10-14
 • søndag - stengt

Besøksadresse
Rossmovegen 6
7353 Børsa
 

Institusjon

For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme her:

 • Rossvollheimen Helse- og omsorgssenter
 • Vennatunet
 • Tangentunet

Valgdagen 11. september

På valgdagen 11. september er valglokalene åpne fra kl. 09-21.

Du må stemme i det valglokalet som står oppført på valgkortet ditt. Har du ikke anledning til å nå valglokalet på valgdagen, kan du velge å forhåndsstemme eller tidligstemme.

I Skaun har vi følgende valglokaler

Valgkrets Buvik
Skaunhallen, Ørabakken 15, 7350 Buvika.

Valgkrets Venn
Venn oppvekstsenter, Melbyvegen 8, 7357 Skaun.

Valgkrets Jåren-Råbygda
Jåren-Råbygda oppvekstsenter, Melbyvegen 845, 7357 Skaun.

Valgkrets Viggja
Viggja oppvekstsenter, Viggjahåggån 8, 7354 Viggja.

Valgkrets Børsa
Børshallen, Rossmovegen 2, 7353 Børsa.

Stemme hjemme

Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning.

I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. 

Send søknad til

Valgstyret i Skaun
Postboks 74
7353 Børsa

eller via e-post til postmottak@skaun.kommune.no

Søknadsfrist for å stemme hjemme er 6. september.

Vi tar kontakt med dem som søker. Ikke send sensitive personopplysninger per e-post.