Vi skal rekruttere nye meddommere for perioden 2025-2028 i løpet av våren 2024. Hvis du ønsker å bli meddommer kan du søke via lenken under.

Søk om å bli meddommer her

En meddommer, ofte kalt lekdommer, er en person uten juridisk utdannelse som deltar i rettsaker sammen med fagdommerne. 

Det er et viktig prinsipp i det norske rettssystemet at en skal dømmes av likemenn. Som meddommer vil du bli en del av et utvalg som blir tilfeldig trukket ut til å delta i straffesaker i lagmannsretten og tingretten. 

Les mer om rollen her

Frist for å melde seg som meddommer til denne perioden er 31. mars.