Lørdag 4. september mellom kl 10.00 og 14.00 kan du forhåndsstemme både på Servicekontoret og på Skaun folkebibliotek.

Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du laste det ned på telefonen og ta dette med også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme.

Servicekontoret utvider åpningstidene neste uke

For å tilrettelegge slik at alle som ønsker det kan avgi sin stemme i henhold til gjeldende smittevern, utvider Servicekontoret åpningstidene for forhåndsstemming den siste uka før valget. Mandag 6. september til torsdag 9. september er servicekontoret åpent kl. 08.00-19.00.

I tillegg er det mulig å forhåndsstemme på Skaun folkebibliotek i bibliotekets åpningstid.

Siste frist for å forhåndsstemme er fredag 10. september kl. 15.00.