Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager. Frist for å komme med merknader er 10. juni, kl. 12.00.

Merknader sendes til postmottak@skaun.kommune.no eller per post til Skaun kommune, Postboks 74, 7358 Børsa. Merkes med "Meddommere 2025-2028". 

Ved spørsmål ta kontakt på 72 86 72 00.

Se kandidatene som er foreslått her: Saksprotokoll - forslag til meddommere 2025-2028