Enheten består av bibliotek, frivilligsentral, kulturskole og kulturadministrasjon.


Kulturskolen har hovedbase for undervisning i sokkelen på nybygget ved Skaun ungdomsskole. Undervisning foregår i tillegg ut i kommunens skolekretser. Biblioteket, kulturadministrasjonen og frivilligsentralen befinner seg i Skaun rådhus.