Formålet med avtalen er å gjøre området byggeklart i henhold til reguleringsplanens bestemmelser. Plan ID: 20221213, gnr./bnr. 131/42.  

Sentrale punkter i forhandlingene er fordeling av ansvar for opparbeiding og finansiering av nødvendig offentlig teknisk infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som planen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området.  

Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.  

Synspunkter eller faktiske opplysninger som kan komme til nytte i forhandlingene om utbyggingsavtale, kan sendes til enhet for plan og miljø: 

Innspill

Vi oppfordrer til å sende innspill på e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Merk innspill med saksnr. 2023/1434.