Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalget
Forhandlingsutvalg for fast eiendom 06
Formannskapet 31
28
25
06
22
19
07
28
Helse, oppvekst og kulturutvalget 02
02
27
08
24
21
23
Klagenemnda 28
25
Kommunestyret 14
14
30
09
Plan og miljøutvalget 01
01
26
16
14
23
20
22
Råd for personer med funksjonsnedsettelse 23
24
27
29
Skaun eldreråd 13
05
26
21
Skaun ungdomsråd 02
08
24
27
06
Skaun valgstyre 31
09
06