Denne uka forventer Skaun kommune å motta omtrent 114 doser koronavaksine fra pfizer og 100 doser fra astrazeneca. Av disse forventes et absolutt flertall av dosene å gå til revaksinering av tidligere vaksinerte fra både ordinær gruppe og utsatt helsepersonell.

Økt tilkomst av vaksinedoser fra Astrazeneca forventes også i tiden framover. Denne vaksinen anbefales hovedsakelig personer under 65 år uten risiko for farlig sykdomsforløp, og har derfor så langt vært anbefalt å bruke på utsatt helsepersonell som prioriteres vaksinert parallellt med ordinær gruppe i henhold til FHIs prioriteringsliste i vaksinasjonsplanen.

Vaksinen gis med sprøyte i overarmen. En ny dose skal gis etter noen ukers mellomrom. 

De to dosene fra Pfizer blir satt med 21 dagers mellomrom. De to dosene fra Covid-19 Vaccine AstraZeneca blir satt med 9-12 ukers mellomrom.

Mer informasjon om de ulike koronavaksinene er tilgjengelig fra statens legemiddelverk.

Mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet er tilgjengelig fra folkehelseinstituttet.

Husk å bekrefte tilbud om vaksine!

Er du prioritert for tilbud om vaksinasjon, vil kommunen ta kontakt med deg. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Først sender vi deg en innkalling via helsenorge.no, og brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no. Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS som vil inneholde en lenke hvor du får oppgitt tidspunkt og sted for vaksinering, og mulighet til å bekrefte timen, avslå vaksinen, eller foreslå et annet tidspunkt som passer.

 

Hvis vi ikke får kontakt med deg gjennom digitale kanaler eller telefon, sender vi deg brev med tilbud om vaksine og kontaktpunkt å henvende seg til. Dette gjelder innbyggere fra alle gruppene i prioriteringsrekkefølgen som har fått tilbud om vaksine så langt.

Pårørende oppfordres til å bistå de som trenger det

Vi har forståelse for at digital bekreftelse av oppsatt time til vaksinasjon kan være utfordrende for de som ikke bruker internett eller mobiltelefon. Vi oppfordrer derfor pårørende om å hjelpe de som trenger det med å bekrefte tilbud om vaksine på helsenorge.no.

 

Det anbefales fra kommuneoverlegen at dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til etter at du er vaksinert.

 

For mer informasjon om koronavaksine i Skaun, se oppdatert informasjon om koronavaksine.