Vaksinererer personer i prioriteringsgruppe 4, 5 og 6

Denne uka vaksinerer Skaun kommune personer i prioriteringsgruppe 4, 5 og 6 i henhold til folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge. Kommunen mottar 258 doser, og vaksinerer gradvis nedover i alder innenfor de aktuelle prioriteringsgruppene.

Se hele prioriteringsrekkefølgen av risikogruppene på fhi.no

Prioriteringsrekkefølgen går opp i alder etter at de med høyere risiko er vaksinert

Kommunen opplever økte henvendelser i forbindelse med vaksinering og prioriteringsrekkefølge nå for tiden, og ønsker å oppklare mulig forvirring om dette.

Vi vaksinerer nå personer i prioriteringsgruppe 4 (alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp), prioriteringsgruppe 5 (alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander) og prioriteringsgruppe 6 (alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander).

Personer med høy risiko har prioritet over personer med moderat/lett økt risiko i vaksinasjonsprogrammet, og prioriteringsrekkefølgen tar høyde for dette. Når vi avslutter vaksinering av personer i prioriteringsgruppe 5, 6 og 7 (som består av personer med underliggende sykdommer/tilstander) vil vi begynne å vaksinere personer i alderen 55-64 år uten risiko for alvorlig sykdomsforløp.

Les mer om risiko for alvorlig forløp på fhi.no

Fastlegene vurderer hvorvidt du er i risikogruppen

De fleste som smittes av koronaviruset, får lette symptomer og blir helt friske, men noen har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp. Dersom du har underliggende sykdommer eller tilstander som gir risiko eller høy risiko, skal du prioriteres høyere i vaksinekøen, i henhold til Folkehelseinstituttets prioriteringsrekkefølge.

Hvorvidt du har økt risiko vurderes av din fastlege og meldes fra om til kommunens vaksinasjonsprogram.

Vi har mottatt oversikt over fastboende personer i Skaun med risiko for alvorlig sykdomsforløp fra legekontoret i Skaun og vaksinasjonskontoret i  Melhus kommune, og mottar stadig meldinger om fastboende i Skaun fra fastleger i andre kommuner.

Dersom du er i tvil om du er på riktig sted i vaksinekøen, ber vi deg ta kontakt med din fastlege for å avklare risiko og sørge for at dette er meldt inn på e-melding til kommunens vaksinasjonsprogram.

For mer informasjon om koronavaksine i Skaun, se oppdatert informasjon om koronavaksine.