Nasjonale regler og anbefalinger

Her finner du oversikt over gjeldende nasjonale tiltak:

Nye tiltak fra 15.desember (Regjeringen.no)

Oversikt over regler og anbefalinger (helsenorge.no)


Lokale regler og anbefalinger

I Skaun følger vi nasjonale regler og anbefalinger. I tillegg har vi innført tiltak rettet rettet mot oppvekstsektoren. For skoler og barnehager  innebærer dette at i samsvar med nasjonale tiltak innføres gult nivå. Gult nivå har som overordet mål om at barn og ansatte skal ha et begrenset antall kontakter. Les mer om trafikklysmodellen her. Barnehager og skoler skal gå over til gult nivå senest torsdag 16.12.21.

I Skaun har vi nå et høyt smittetrykk blant de eldste elevene våre, det vil si på mellom- og ungdomstrinnet. Kommunens kriseledelse har derfor besluttet å at det det blir hjemmeundervisning for 5.-10. trinn onsdag 15.12 - fredag 17.12. I tillegg er skoleruta endret  slik at siste skoledag for elevene før jul er fredag 17. desember (gjelder elever på alle trinn i grunnskolen). Barn med SFO-plass, samt barn med foreldre med samfunnskritiske yrker vil få SFO-tilbud mandag 20.12 og tirsdag 21.12. Mer utfyllende informasjon er sendt til foresatte via SchoolLink.

 

Vaksinering

Vi setter opp vaksinasjonshastigheten og innkaller fortløpende befolkningen. Vi oppfordrer alle til å vaksinere seg! Datoer for vaksinering og tidspunkter for drop-in blir fortløpende oppdatert på denne siden. Vær oppmerksom på at det må gå minimum fem måneder mellom dosene. Se dato for når du be vaksinert sist på Helsenorge.no På denne siden kan du også bestille, endre og melde avbud til vaksinasjonstime

 

Selvtester

Inntil videre deles det ikke lenger ut selvtester ved Skaun folkebibliotek. Vi har et lavt antall tester igjen, og må prioritere disse ved smitteutbrudd ved skoler og barnehager. Vi forventer å få levert flere selvtester fra Helsedirektoratet i løpet av desember.