Kommunestyret vedtok 19. mars 2024, sak 16/24, at Temaplan for kultur 2024-2028 skal på høring.

Temaplanen setter retningen for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet i vår kommune for de neste fire årene og reflekterer kommunens ambisjoner om å ta vare på og videreutvikle et levende, inkluderende og mangfoldig kulturliv. Planen er utarbeidet med et ønske om å skape et felles forstått målbilde for kulturpolitikken i Skaun. Vi har forsøkt å ta hensyn til både det brede spekteret av kulturell virksomhet i kommunen og de mange innspillene som er mottatt gjennom planprosessen.

Digitalt høringsutkast

Utskriftsvennlig høringsutkast (PDF)

Kunnskapsgrunnlag (PDF)

 

Innspill

Vi oppfordrer til å sende innspill på e-post til postmottak@skaun.kommune.no, eller per post til

Skaun kommune
Postboks 74
7358 Børsa

Merk innspill med saksnr. 2023/2575. Frist for innspill er 8. mai. 2024.