I vakre omgivelser på Venn, rundt 10 km sør for Børsa, finner du Venn oppvekstsenter!

Oppvekstsenteret består av en barneskole, SFO og en barnehage med to avdelinger. Skolen har omtrent 140 elever fordelt på 1.-7. trinn. Barnehagen har omtrent 40 barn.

Hovedmålet for Venn oppvekstsenter er at alle elever skal utvikle gode sosiale og faglige ferdigheter, i et miljø som er preget av trivsel, trygghet og tilhørighet. Skolen jobber for at elevene skal få undervisning med best mulig individuell tilpasning. Vi har fokus på tidlig innsats, både når det gjelder faglig og sosial utvikling.

Lurer du på noe? Ta kontakt med oss, da vel!

Oversikt over start- og sluttidspunkt for alle trinn finner du her (PDF)

Våre satsingsområder

Skolen har fire satsingsområder. Tre av disse er felles for alle barneskolene i kommunen:

  • Vurdering for læring og digitalisering - fagfornyelsen
  • Et godt læringsmiljø
  • Tilpassa opplæring
  • Skolens eget område er: et trygt og godt skolemiljø

nullmobbing_small_hvit.png