Oppvekstsenteret har implementert LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse), og vi ser at dette er et viktig pedagogisk vertøy for oss.

Vi benytter Schoollink som kommunikasjonsplattform med foresatte. Både elever og ansatte bruker O365 og Teams.

Satsingsområder og visjon

Skolene i Skaun har tre felles satsingsområder:

  1. Skolemiljø
  2. Fagfornyelsen
  3. Digitalisering

"På Viggja skal alle oppleve at de har det bra og blir sett" - dette er vår visjon, og våre egne satsingsområder er bruk av nærmiljøet og variert undervisning for å se hele eleven. I tillegg har vi fokus på bruk av ulike læringsstrategier.

Skolens brosjyre

Les gjerne mer om oss i skolens brosjyre!

Viggja SFO

SFO-leder: Berit Syrstad

SFO telefon: 990 07 454

Lek og omsorg er kjernen i vårt SFO-tilbud. Vår jobb som barneveiledere er å være med på å skape gode lekearenaer, og å støtte og hjelpe barna i lekerelasjoner. Vi har stor respekt for frileken, og den får god plass etter en dag på skolen. Barn skal ha medvirkning i egen fritid, og vi har et stort fokus på sosial kompetanse. Vi legger vi vekt på relasjonskompetanse; både i barn-barn-relasjon, voksen-barn-relasjonen og voksen-voksen-relasjonen i hverdagen vår, men også i form av møter, planleggingsdager og kurs for å vedlikeholde fokuset.                

«Ei forutsetning for et godt utviklingsmiljø for barn, er gode og støttende relasjoner mellom barn og voksne. Skaun Kommune skal ha ansatte som er tydelige og GODE rollemodeller.»  
Hentet fra Kvalitetsplan SFO i Skaun Kommune.

Utviklingsplan SFO 2019-2020

Årsplan

nullmobbing_small_hvit.png