Buvik skole er en barneskole som ligger sentralt i Buvika. Vi har Skaunhallen som nærmeste nabo og benytter det flotte baneanlegget til Buvik idrettslag i skoletiden. Skolen fremstår som lys og åpen, med store vindusflater og åpne arealer med mulighet for variert og praktisk undervisning.

I tillegg til undervisningsarealer for hvert trinn, har vi en del spesialrom som brukes i den daglige driften av skolen, til spesielle tilstelninger og til utleie for frivillige organisasjoner i bygda vår. Vi har blant annet:

  • vestibyle med stort amfi og amfirom for samling av 1.-3. trinn
  • et flott naturfagrom med utstyr for biologi, kjemi og fysikk
  • et innholdsrikt skolebibliotek
  • kantinelokale
  • kunst- og håndverksrom med sløydsal og rom for maling, keramikk, søm og annet tekstilarbeid

Les mer om skolen her (PDF)

Skolen og arealene rundt

Undervisningsarealer

Hos oss har hvert trinn sitt baseområde med egen inngang, garderober, toalett, kontor for lærerne og et lite kjøkkenområde.

Undervisningsrommene består av et stort fellesareal med arbeidsplasser for elevene og mange muligheter for ulike typer undervisning. Det er også tre formidlingsrom og grupperom på hvert undervisningsareal.

 

Skaunhallen

Skolen bruker Skaunhallen i en del av undervisningstida. Her foregår mat og helse, kroppsøving og musikkundervisning.

 

Uteområde

Vi tror kanskje vi har verdens fineste uteområdet! Skog, akebakke, basketballbane, sandkasse, klatrestativ, turneområde, ballbinge, to store kunstgressbaner som vi bruker i samarbeid med Buvik IL. I tillegg bruker vi bygda og nabobygdene som har både sjø, skog, landbruksområder og (nesten) fjell. Det planlegges også en ny aktivitetspark ved skolens område.

I friminuttene har vi voksne tilsyn ute. Vi passer på at det er trygt og godt for elevene og hjelper til å passe tida for oppstart av neste time. Skolegården har ikke skoleklokke, men det varsles med fløyter når elever skal inn.

Slik arbeider vi

Vi ønsker og etterstreber å jobbe åpent, variert og fleksibelt – i tråd med fagfornyelse som ble innført høsten 2020. Alle elevene har en kontaktlærer som følger opp ekstra. Tidligere kunne dette betyr at alle elever med samme kontaktlærer var i samme klasse, men slik er det ikke nødvendigvis lengre. Fleksible gruppeinndelinger i fleksible rom gjør at vi i større grad kan jobbe praktisk med fagene og tilpasse undervisninga bedre til elevene våre og de læringsmålene vi skal nå. Noen ganger vil det være nyttig med små grupper, andre ganger store.

Denne fleksibiliteten gjør også at vi kan ha flere voksne til stede i undervisningsarealene og at elevene får møtt flere voksne i løpet av skoledagene. Ved å ha større voksentetthet på samme areal, sikrer vi tilstedeværelse av voksne dersom elever trenger ekstra oppfølging og hjelp. Vi har tett samarbeid på team og trinn når det gjelder organisering, regler og rutiner. Ved inn- og utgang er det voksne til stede i garderobene og en av våre faste rutiner er at elevene stiller opp før de går inn i undervisningsarealene.

 

Praksisskole

Fra høsten 2021 er Buvik skole praksisskole for NTNU og lærerutdanningen der. Det betyr at vi gjennom året vil motta grupper av studenter som skal observere, planlegge og gjennomføre undervisning. Selv om det er enkelte trinn og lærere ved Buvik skole som har ekstra ansvar for denne viktige jobben, er hele skolen praksisskole og skal gjennom denne ordningen være med på å utdanne framtidens lærere. Dette vil både føre til at vi som skole kommer nærmere utviklinga som skjer i forsknings- og fagmiljøene ved NTNU, og at elevene våre får møte nye og kreative undervisningsmetoder og -aktiviteter.

Satsingsområder

Fagfornyelsen

Fagfornyelsen er navnet på prosessen med å fornye læreplanene i Kunnskapsløftet. Et utvalg av eksperter, pedagoger og forskere har fornyet opplæringsmålene skolen skal jobbe etter og de nye læreplanene ble tatt i bruk fra høsten 2020. Disse skal gradvis innføres de kommende årene og vil gjøre at både innhold og organisering av undervisninga blir endret og forbedret.

Her kan du lese mer om fagfornyelsen

 

Digitalisering

Skaun kommune har de siste årene hatt digitalisering som satsningsområde. Til nå har Buvik skole en-til-en-dekning med PCer på 5.-7. trinn, iPader på 4. trinn og nå står 2. og 3. trinn for tur gjennom skoleåret som kommer.

Samtidig som elevene tar i bruk digitale verktøy, vil også digitale læreverk bli mer vanlig. Mange av forlagene som lager skolebøker har nå gått over til å lage mer og mer digitale og nettbaserte ressurser. Gjennom skoleåret vil vi prøve ut en del av disse og se hva vi velger å bruke videre. Vi har i en del ulike roboter til å lære programmering og vi bruker digitale programmer for å lage musikk, tegneserier, podkaster og lignende.

 

Uteskole

Uteskole har stått som et av Buvik skoles satsningsområder over flere år. Det siste året har det blitt lagt til rette for at alle trinn kan ha en uteskoledag hver uke og vi har definitivt utvidet horisonten når det gjelder å ta i bruk nærområdet vårt. Vi bruker både Skaun, Trondheim og Melhus kommuner sine uteområder. Bruker sykkel, ski, skøyter og beina til å komme oss fram og legger opp til aktiviteter i og på vann – sommer som vinter! Dette satsningsområdet skal videreutvikles gjennom året som kommer og flere kurs står på planen for oss voksne.

Buvik SFO

SFO er et aktivitets- og leketilbud for barn på 1.-4. trinn. Her står fritid, trygghet og lek i sentrum. Vår jobb er å være med å skape gode lekearenaer, og å støtte og hjelpe barna i lekrelasjon. Uteområdet vårt gir mulighet for mange ulike aktiviteter, som aking, klatring, ball og korte turer m.m. Vi har tilgang på både, elv, sjø, skog og åkrer.

Vi har åpent fra kl. 07.00-17.00 og holder til i arealene til 1.-3. trinn. SFO er delt inn i tre baser: 1. trinn, 2. trinn, og 3.-4. trinn.

nullmobbing_small_hvit.png