Børsa skole er en barneskole som ligger i Børsa sentrum. Vi flyttet inn i ny skole i oktober 2015, og vi har fått et skolebygg og en flerbrukshall der både elever og voksne trives. Våre nærmeste naboer er Børsa barnehage, Skaun ungdomsskole og Skaun rådhus.

Vi jobber med en inkluderende praksis der elevenes behov for trygghet og tilhørighet blir vektlagt. Skolen har fokus på variasjon i undervisningsmetoder, i tillegg til bruk av digitale læremidler. På Børsa skole blir alle en viktig del av skolesamfunnet. Skolen jobber etter kommunens visjon - aktiv og attraktiv - og bruker verdiene tydelig, raus og engasjerende i hverdagen.

SFO

SFO er et aktivitets- og leketilbud for barn på 1.-4. trinn før og etter skoletid. I SFO står fritid, trygghet og lek i sentrum. Vår jobb er å skape gode lekearenaer, og å støtte og hjelpe barna i lekerelasjoner.

Børsa skole er en ny og fin skole med ca. 100 barn på SFO. Med en egen SFO-base, samt spesialrom som idrettshall, forming/sløydsal, amfi, musikkrom og heimkunnskap like ved, kan SFO ha aktiviteter som er tilpasset barnas ønsker og behov. Uteområdet gir fine lekemuligheter med akebakker, fotballbaner og klatrevegg. Det er et variert utvalg av lekeapparater i uteområdet. Nærmiljøet byr på sjø, skog, fjellvann og akebakker.

Børsa SFO har åpningstid kl. 07.00-17.00.

SFO 954 76 218 | 476 64 403

nullmobbing_small_hvit.png