Våre nærmeste naboer er Børsa barnehage, Skaun ungdomsskole og Skaun rådhus.

På Børsa skole jobber vi for at elevene skal få undervisning med best mulig individuell tilpasning. Det er viktig for oss at elevene våre opplever at de tilhører et trygt og utviklende fellesskap. Vi har fokus på tidlig innsats, både når det gjelder faglig og sosial utvikling. Skolens visjon er trygghet i leik og læring.

Våre satsingsområder

Vi har fire satsingsområder for årene 2014- 2018. Tre av dem er felles for alle barneskolene i Skaun: 1: Vurdering for læring og utvikling, 2: Et godt læringsmiljø og 3: Tilpassa opplæring. Som det fjerde satsningsområdet har skolen valgt utvikling av skolebiblioteket.

SFO

SFO er et aktivitets- og leketilbud for barn på 1. - 4. trinn før og etter skoletid. I SFO står fritid, trygghet og lek i sentrum. På SFO står leken i sentrum.  Vår jobb er å være med på å skape gode lekearenaer, og å støtte og hjelpe barna i lekerelasjoner.

Børsa skole er en ny og fin skole med ca. 100 barn på SFO. Med en egen SFO-base, samt spesialrom som idrettshall, forming/sløydsal, amfi, musikkrom og heimkunnskap like ved, kan SFO ha aktiviteter som er tilpasset barnas ønsker og behov. Uteområdet gir fine lekemuligheter med akebakker, fotballbaner og klatrevegg. Det er et variert utvalg av lekeapparater i uteområdet. Nærmiljøet byr på sjø, skog, fjellvann og akebakker.

Børsa SFO har åpningstid klokken 07.00-17.00.

Utviklingsplansplan for Børsa SFO 2018/2019

nullmobbing_small_hvit.png