Viggja oppvekstsenter består av barnehage, SFO og skole. Oppvekstsenteret har en flott beliggenhet med sjøen og skogen som nærmeste nabo, og skolegården er tilrettelagt for lek og aktivitet blant annet med ballbinge og gapahuk.

Vi har implementert LP-modellen (læringsmiljø og pedagogisk analyse), og vi ser at dette er et viktig pedagogisk vertøy for oss.

Vi benytter Schoollink som kommunikasjonsplattform med foresatte. Både elever og ansatte bruker O365 og Teams.

Les mer om oss i skolens brosjyre!

Satsingsområder og visjon

Skolene i Skaun har tre felles satsingsområder:

  1. Skolemiljø
  2. Fagfornyelsen
  3. Digitalisering

"På Viggja skal alle oppleve at de har det bra og blir sett" - dette er vår visjon, og våre egne satsingsområder er bruk av nærmiljøet og variert undervisning for å se hele eleven. I tillegg har vi fokus på bruk av ulike læringsstrategier.

Viggja SFO

Lek og omsorg er kjernen i vårt SFO-tilbud. Vi er med på å skape gode lekearenaer, og å støtte og hjelpe barna i lekerelasjoner.

Vi har stor respekt for frileken, og den får god plass etter en dag på skolen. Barn skal ha medvirkning i egen fritid, og vi har et stort fokus på sosial kompetanse. Vi legger vi vekt på relasjonskompetanse, både i barn-barn-relasjon, voksen-barn-relasjonen og voksen-voksen-relasjonen i hverdagen vår, men også i form av møter, planleggingsdager og kurs for å vedlikeholde fokuset.                

«Ei forutsetning for et godt utviklingsmiljø for barn, er gode og støttende relasjoner mellom barn og voksne. Skaun kommune skal ha ansatte som er tydelige og gode rollemodeller.»  
Hentet fra Kvalitetsplan SFO i Skaun kommune.

nullmobbing_small_hvit.png